Hướng dẫn giải và đáp số Bài 17. SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG – Bài tập Vật lý 8

Giải bài tập Vật lý 8 bảo toàn cơ năng 17.2. Thế năng giống nhau. Động.năng tuỳ thuộc vào vận tốc rơi của hai vật. 17.4. – Vật chuyển động qua lại (dao động) quanh vị trí cân bằng. – Có sự chuyển hóa từ thế năng thành động năng và ngược lại. 17.5. – Thế năng giảm dần, động năng tăng dần. – Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì cơ năng của vật khi chạm đất bằng cơ năng...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập Vật lý 8 bảo toàn cơ năng

17.2. Thế năng giống nhau. Động.năng tuỳ thuộc vào vận tốc rơi của hai vật.

17.4.

– Vật chuyển động qua lại (dao động) quanh vị trí cân bằng.

– Có sự chuyển hóa từ thế năng thành động năng và ngược lại.

17.5.

– Thế năng giảm dần, động năng tăng dần.

– Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì cơ năng của vật khi chạm đất bằng cơ năng của vật khi được ném đi.

17.10.

a) P = 600/20 = 30N ;

b) W_{d} = 450J.

17.11.

a) Thế năng hấp dẫn thành động năng.

b) Động năng thành thế năng hấp dẫn.

c) Thực hiện công biến đổi thế năng đàn hồi.

Xem thêm Bài 17. SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG – Bài tập Vật lý 8 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: