Hướng dẫn giải và đáp số Bài 13. CÔNG CƠ HỌC – Bài tập Vật lý 8

13.2. Không. 13.3. 300kJ. 13.4. 2m/s. 13.5*. F = p.S nên A = F.h = p.S.V/S = p.V = 9 000J. 13.9. 240 000J. 13.10. 500 000J và 25 000J. 13.11.Công tổng cộng đầu tàu sinh ra trong cả đoạn đường từ A đến C : 700000000J. 13.12. Gọi trọng lượng của người đó ở trên Trái Đất là p. Trọng lượng của người đó và bộ áo giáp trên Mặt Trăng là: Khi nhà du hành Vũ trụ nhảy trên mặt đất: A = P.h (1) Khi nhà du hành Vũ...

Có thể bạn quan tâm:

13.2. Không.

13.3. 300kJ.

13.4. 2m/s.

13.5*. F = p.S nên A = F.h = p.S.V/S = p.V = 9 000J.

13.9. 240 000J.

13.10. 500 000J và 25 000J.

13.11.Công tổng cộng đầu tàu sinh ra trong cả đoạn đường từ A đến C : 700000000J.

13.12. Gọi trọng lượng của người đó ở trên Trái Đất là p. Trọng lượng của người đó và bộ áo giáp trên Mặt Trăng là:

Giải bài tập vật lý 8 công cơ học

Khi nhà du hành Vũ trụ nhảy trên mặt đất: A = P.h (1)

Khi nhà du hành Vũ trụ nhảy trên Mặt Trăng:

Giải bài tập vật lý 8 công cơ học

Từ (1) và (2) ta có:

Xem thêm Bài 13. CÔNG CƠ HỌC – Bài tập Vật lý 8 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: