Hướng dẫn giải và đáp số Bài 12. SỰ NỔI – Bài tập Vật lý 8

Giải bài tập vật lý 8 sợ nổi 12.2. = ; = . Do: = > => < . 12.3. 12.4. Dựa vào khối lượng riêng của li-e và của gỗ khô. 12.5. = không đổi nên thể tích nước bị chiếm chỗ không đổi và mực nước trong bình không đổi. 12.6. 40 000N. 12.7. = P – => V = dV – Với P là số chỉ của lực kế khi treo vật vào lực kế ở ngoài không khí; là số chỉ của lực kế khi vật ở trong nước...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 8 sợ nổi

12.2.

F_{A_{1}} = d_{1} V_{1} ; F_{A_{2}} = d_{2} V_{2} .

Do:

F_{A_{1}} = F_{A_{2}}

V_{1} > V_{2}

=> d_{1} < d_{2} .

12.3.

12.4. Dựa vào khối lượng riêng của li-e và của gỗ khô.

12.5.F_{A} = P_{v} không đổi nên thể tích nước bị chiếm chỗ không đổi và mực nước trong bình không đổi.

12.6. 40 000N.

12.7.F_{A} = P – P_{n} => d_{n} V = dV – P_{n}

Với P là số chỉ của lực kế khi treo vật vào lực kế ở ngoài không khí; P_{n} là số chỉ của lực kế khi vật ở trong nước ; d là trọng lượng riêng của vật; d_{n} là trọng lượng riêng của nước.

Suy ra:

12.13. Lực nâng phao là : F = F_{A} – P = 200N.

12.14. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên chai: F_{A} = Vd_{n} = 15N.

Trọng lượng của chai: P = 10m = 2,5N.

Để chai chìm trong nước cần đổ vào chai một lượng nước có trọng lượng tối thiểu là: P’ = F_{A} – P= 12,5N.

Thể tích nước cần đổ vào chai là V’ = P’ / d_{n} = 0,00125 m^{3} = 1,25 lít.

12.15. Lực đẩy Ác-si-mét lớn nhất tác dụng lên xà lan:

F_{m} = Vd_{n} = 10.4.2.10 000 = 800 000N

Trọng lượng tổng cộng của xà lan và kiện hàng là:

P = 10.50 000 + 10.40 000 = 900 000N

Vì P > F_{m} nên không thể đặt hai kiện hàng lên xà lan được.

12.16. Vì nước ở Biển Chết chứa nhiều muối nên trọng lượng riêng của nó lớn hơn trọng lượng riêng của cơ thể người, nhờ đó người có thể nổi trên mặt nước.

Xem thêm Bài 12. SỰ NỔI – Bài tập Vật lý 8 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: