Hướng dẫn giải và đáp án Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYÊN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN – Bài tập Vật lý 8

Giải bài tập vật lý 8 nguyên tử chuyển động 20.3. Do các phân tử chuyển động nhanh hơn. 20.4. Do các phân tử chuyển động không ngừng. 20.5. Do các phân tử chuyển động không ngừng, giữa chúng có khoảng cách. 20.6. Do hiện tượng khuyếch tán. 20.15. Do các phân tử đường chuyển động hỗn độn về mọi phía và giữa các phân tử nước có khoảng cách, nên một số phân tử đường có thể...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 8 nguyên tử chuyển động

20.3. Do các phân tử chuyển động nhanh hơn.

20.4. Do các phân tử chuyển động không ngừng.

20.5. Do các phân tử chuyển động không ngừng, giữa chúng có khoảng cách.

20.6. Do hiện tượng khuyếch tán.

20.15. Do các phân tử đường chuyển động hỗn độn về mọi phía và giữa các phân tử nước có khoảng cách, nên một số phân tử đường có thể chuyển động lên gần mặt nước, vì vậy nếm nước ở trên vẫn thấy ngọt.

20.16. Do các phân tử đồng và nhôm khuếch tán vào nhau.

20.17.Hàng ngang :

1. Hạt phấn hoa

3. Chất khí

5. Khuếch tán

2. Không ngừng

4. Khoảng cách

6. Nguyên tử

Hàng dọc : Phân tử

20.18. Khi bị đun nóng các phân tử khí chuyển động nhanh lên, va chạm vào thành bình nhiều hơn và mạnh hơn, nên áp suất chất khí tác dụng lên thành bình tăng.

20.19*.

a) Giữa các con vật có khoảng cách và chúng chuyển động không ngừng về mọi phía giống như các phân tử.

b) Không, vì kích thước của các con vật vô cùng lớn so với kích thước của phân tử.

c) Hình ảnh này chỉ dùng để minh họa cho hiện tượng khuếch tán, không thể dùng để khẳng định giữa các phân tử có khoảng cách và các phân tử chuyển động không ngừng.

Xem thêm Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYÊN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN – Bài tập Vật lý 8 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: