Hướng dẫn giải câu III – Đề tự kiểm tra số 2

| Tin mới | Tag:

Câu III.

1) Tính các tích phân sau:

2) Tìm modun của các số phức sau:

Hướng dẫn giải

Bình luận
0

Bình luận