Hướng dẫn giải câu III – Đề tự kiểm tra số 1

Câu III. 2) Xác định tập hợp các điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ thỏa mãn điều kiện: Hướng dẫn giải Khi x = 0 thì t = 1, khi x = 3 thì t = 2. Trên mặt phẳng tọa độ, đó là đường phân giác của góc phần tư thứ hai và thứ tư. Hình 18. Cách 2. Vế phải là khoảng cách từ điểm biểu diễn z tới điểm biểu diễn z0=0+i, vế trái là khoảng cách từ điểm biểu diễn z...

Có thể bạn quan tâm:

Câu III.

2) Xác định tập hợp các điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ thỏa mãn điều kiện:

Hướng dẫn giải

Khi x = 0 thì t = 1, khi x = 3 thì t = 2.

Trên mặt phẳng tọa độ, đó là đường phân giác của góc phần tư thứ hai và thứ tư.

Hình 18.

Cách 2. Vế phải là khoảng cách từ điểm biểu diễn z tới điểm biểu diễn z0=0+i, vế trái là khoảng cách từ điểm biểu diễn z tới điểm biểu diễn z1=1+0i. Vậy phải tìm các điểm cách đều hai điểm biểu diễn z0 và z1

Trên mặt phẳng tọa độ, đó là tập hợp các điểm thuộc đường tròn bán kính bằng 3 và tâm là điểm (-3; 0)

Hình 19.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: