Hướng dẫn giải câu II – Đề tự kiểm tra số 2

| Tin mới | Tag:

Câu II.

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Hướng dẫn giải

1) f(x) xác định trên R[-2; 1] nên xác định trên đoạn [3; 6]

Ta thấy f(x)>0,x[3;6] nên trên đoạn [3; 6] hàm số f(x) đồng biến.

2) Vì f(x) là hàm số tuần hoàn chu kì 2π , nên ta chỉ cần xét f(x) trên đoạn [0;2π]

Bình luận
0

Bình luận