Hướng dẫn giải câu II – Đề tự kiểm tra số 1

Câu II. Hướng dẫn giải Bất phương trình đã cho tương đương với 3−2x>√2

Có thể bạn quan tâm:

Câu II.

Hướng dẫn giải

Bất phương trình đã cho tương đương với 32x>2

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: