Hướng dẫn giải câu II – Đề tự kiểm tra số 1

| Tin mới | Tag:

Câu II.

Hướng dẫn giải

Bất phương trình đã cho tương đương với 32x>2

Bình luận
0

Bình luận