Hướng dẫn giải câu 9 trang 52 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 9 trang 52 sách giáo khoa Hình học 12 Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là: Hướng dẫn giải Chọn (C). Hình nón có bán kính mặt đáy là BH = 1/2 BC = a/2 và đường sinh AB = a. Vậy phương án đúng là (C). Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 9 trang 52 sách giáo khoa Hình học 12

Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

Hướng dẫn giải

Chọn (C).

Hình nón có bán kính mặt đáy là BH = 1/2 BC = a/2 và đường sinh AB = a.

Vậy phương án đúng là (C).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: