Hướng dẫn giải câu 9 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 9 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12 Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB’D’ và khối hộp ABCD.A’B’C’D’ bằng: A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/6 Hướng dẫn giải Ta thấy thể tích tứ diện ACB’D’ bằng thể tích hình hộp trừ đi thể tích của bốn tứ diện AA’B’D’, CB’C’D’, B’ABC và D’ACD. Bốn tứ diện này có A’ thể tích bằng nhau vì có chiều cao bằng...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 9 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB’D’ và khối hộp ABCD.A’B’C’D’ bằng:

A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/6

Hướng dẫn giải

Ta thấy thể tích tứ diện ACB’D’ bằng thể tích hình hộp trừ đi thể tích của bốn tứ diện AA’B’D’, CB’C’D’, B’ABC và D’ACD. Bốn tứ diện này có A’ thể tích bằng nhau vì có chiều cao bằng nhau và diện tích đáy bằng 1/2 diện tích đáy hình hộp. Ví dụ tứ diện AA’B’D’ hay hình chóp A.A’B’D’ có chiều cao bằng chiều cao hình hộp còn đáy A’B’D’ thì có diện tích bằng 1/2 diện tích đáy A’B’C’D’ nên có thể tích là:

Vậy mệnh đề (B) là đúng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: