Hướng dẫn giải câu 9 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Câu 9 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Nêu định nghĩa và các phương pháp tính tích phân.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1, 3; bài Tích phân.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận