Hướng dẫn giải câu 8 trang 52 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 8 trang 52 sách giáo khoa Hình học 12 Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A′B′C′D′. Diện tích xung quanh của hình nón đó là: Hướng dẫn giải Chọn (C). Gọi O là tâm của hình vuông ABCD. Khi đó ta có: Hình nón cần tìm có đường sinh OA’ và bán kính đáy bằng nên có diện tích...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 8 trang 52 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.ABCDcó cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông ABCD. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

Hướng dẫn giải

Chọn (C).

Gọi O là tâm của hình vuông ABCD. Khi đó ta có:

Hình nón cần tìm có đường sinh OA’ và bán kính đáy bằng frac{asqrt{2}}{2} nên có diện tích xung quanh là:

Vậy phương án đúng là (C).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: