Hướng dẫn giải câu 8 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 8 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12 Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là: Hướng dẫn giải Chọn (D). Chiều cao h của khối lăng trụ tam giác đều là: h = a. Diện tích đáy lăng trụ chính là diện tích tam giác đều cạnh a nên: Thể tích lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là: Vậy mệnh đề (D) là đúng. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 8 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:

Hướng dẫn giải

Chọn (D).

Chiều cao h của khối lăng trụ tam giác đều là: h = a.

Diện tích đáy lăng trụ chính là diện tích tam giác đều cạnh a nên:

Thể tích lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:

Vậy mệnh đề (D) là đúng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: