Hướng dẫn giải câu 8 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Câu 8 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12 Nêu định nghĩa và các phương pháp tính nguyên hàm. Hướng dẫn giải Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1a, 1b, 2; bài Nguyên hàm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 8 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Nêu định nghĩa và các phương pháp tính nguyên hàm.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1a, 1b, 2; bài Nguyên hàm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: