Hướng dẫn giải câu 8 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Câu 8 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Nêu định nghĩa và các phương pháp tính nguyên hàm.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1a, 1b, 2; bài Nguyên hàm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận