Hướng dẫn giải câu 7 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:

Câu 7 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A’, B’, C’, D’ theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’ và S.ABCD bằng:

A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/16

Hướng dẫn giải

Theo công thức tính tỉ số thể tích (Bài 4, Bài 3 trang 25, SGK), ta có:

Ta có:

Vậy mệnh đề (C) là đúng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận