Hướng dẫn giải câu 6 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:

Câu 6 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A’ và B’ lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’ và S.ABC bằng:

A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/8

Hướng dẫn giải

Chọn (C).

Theo công thức tính tỉ số thể tích (Bài 4, Bài 3 trang 25, SGK), ta có:

Vậy mệnh đề (C) là đúng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận