Hướng dẫn giải câu 6 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 6 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12 Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A’ và B’ lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’ và S.ABC bằng: A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/8 Hướng dẫn giải Chọn (C). Theo công thức tính tỉ số thể tích (Bài 4, Bài 3 trang 25, SGK), ta có: Vậy mệnh đề (C) là đúng. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 6 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A’ và B’ lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’ và S.ABC bằng:

A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/8

Hướng dẫn giải

Chọn (C).

Theo công thức tính tỉ số thể tích (Bài 4, Bài 3 trang 25, SGK), ta có:

Vậy mệnh đề (C) là đúng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: