Hướng dẫn giải câu 6 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Câu 6 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Phát biểu các định lí về quy tắc tính lôgarit, công thức đổi sơ số của lôgarit.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 2 và 3, bài Lôgarit.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận