Hướng dẫn giải câu 5 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 5 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12 Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là: (A) 0 ; (B) 1 ; (C) 2 ; (D) vô số. Hướng dẫn giải Chọn (D). Có vô số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước. Tâm của các mặt cầu này nằm trên trục của đường tròn đã cho. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 5 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là:

(A) 0 ; (B) 1 ;

(C) 2 ; (D) vô số.

Hướng dẫn giải

Chọn (D).

Có vô số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước. Tâm của các mặt cầu này

nằm trên trục của đường tròn đã cho.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: