Hướng dẫn giải câu 5 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Câu 5 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12 Nêu định nghĩa và các tính chất cơ bản của lôgarit. Hướng dẫn giải Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1, bài Lôgarit. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 5 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Nêu định nghĩa và các tính chất cơ bản của lôgarit.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1, bài Lôgarit.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: