Hướng dẫn giải câu 5 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Câu 5 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Nêu định nghĩa và các tính chất cơ bản của lôgarit.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1, bài Lôgarit.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận