Hướng dẫn giải câu 4 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 4 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12 Cho hai điểm cố định A,B và một điểm M di động trong không gian nhưng luôn thoả mãn điều kiện MÂB=α với < α < . Khi đó điểm M thuộc mặt nào trong các mặt sau: (A) Mặt nón; (B) Mặt trụ; (C) Mặt cầu; (D) Mặt phẳng. Hướng dẫn giải Do MAB = α (0° < α < 90°) nên M luôn nằm trên những đường thẳng tạo với AB một góc bằng α không đổi. Những...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 4 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hai điểm cố định A,B và một điểm M di động trong không gian nhưng luôn thoả mãn điều kiện B=α với 0^{0} < α < 90^{0} . Khi đó điểm M thuộc mặt nào trong các mặt sau:

(A) Mặt nón; (B) Mặt trụ;

(C) Mặt cầu; (D) Mặt phẳng.

Hướng dẫn giải

Do MAB = α (0° < α < 90°) nên M luôn nằm trên những đường thẳng tạo với AB một góc bằng α không đổi.

Những đường thẳng này tạo thành một mặt nón xác định.

Từ đó suy ra M luôn luôn nằm trên một mặt nón xác định.

Vậy phương án đúng là (A).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: