Hướng dẫn giải câu 4 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Câu 4 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12 Nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Hướng dẫn giải Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1, bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 4 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1, bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: