Hướng dẫn giải câu 4 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Câu 4 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1, bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận