Hướng dẫn giải câu 3 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 3 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12 Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A, có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có SA=a,AB=b,AC=c. Mặt cầu đi qua các đỉnh A,B,C,S có bán kính r bằng: Hướng dẫn giải Chọn (C). Gọi O là trung điểm của BC. Khi đó thì O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đường thẳng A là trục của đường tròn tâm O. Gọi I là giao điểm của mặt phẳng...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 3 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A, có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có SA=a,AB=b,AC=c. Mặt cầu đi qua các đỉnh A,B,C,S có bán kính r bằng:

Hướng dẫn giải

Chọn (C).

Gọi O là trung điểm của BC.

Khi đó thì O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đường thẳng A là trục của đường tròn tâm O.

Gọi I là giao điểm của mặt phẳng trung trực của SA và A. Khi đó I là tâm của mặt cầu đi qua A, B, C, S với r = IA.

Vậy phương án đúng là (C).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: