Hướng dẫn giải câu 3 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Câu 3 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Phát biểu các điều kiện đủ để hàm số f(x) có cực trị (cực đại, cực tiểu) tại điểm xo.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 2, bài Cực trị của hàm số.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận