Hướng dẫn giải câu 3 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Câu 3 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12 Phát biểu các điều kiện đủ để hàm số f(x) có cực trị (cực đại, cực tiểu) tại điểm xo. Hướng dẫn giải Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 2, bài Cực trị của hàm số. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 3 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Phát biểu các điều kiện đủ để hàm số f(x) có cực trị (cực đại, cực tiểu) tại điểm xo.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 2, bài Cực trị của hàm số.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: