Hướng dẫn giải câu 2 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 2 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12 Gọi SS là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đoạn thẳng AC′ của hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ có cạnh b khi quay xung quanh trục AA′. Diện tích S là: Hướng dẫn giải Ta có: Diện tích xung quanh của hình nón là: Vậy phương án đúng là (D). Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 2 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Gọi SS là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đoạn thẳng AC của hình lập phương ABCD.ABCD có cạnh b khi quay xung quanh trục AA. Diện tích S là:

Hướng dẫn giải

Ta có:

Diện tích xung quanh của hình nón là:

Vậy phương án đúng là (D).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: