Hướng dẫn giải câu 18 trang 54 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 18 trang 54 sách giáo khoa Hình học 12 Cho ba điểm A,C,B nằm trên một mặt cầu, biết rằng góc ACB = . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng? (A) AB là một đường kính của mặt cầu. (B) Luôn có một đường tròn nằm trên mặt cầu ngoại tiếp tam giác ABC. (C) Tam giác ABC vuông cân tại C. (D) Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn lớn. Hướng dẫn giải Chọn...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 18 trang 54 sách giáo khoa Hình học 12

Cho ba điểm A,C,B nằm trên một mặt cầu, biết rằng góc ACB = 90^{0} . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

(A) AB là một đường kính của mặt cầu.

(B) Luôn có một đường tròn nằm trên mặt cầu ngoại tiếp tam giác ABC.

(C) Tam giác ABC vuông cân tại C.

(D) Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn lớn.

Hướng dẫn giải

Chọn (B).

Vì góc ACB = 90° nên A, B, C nằm trên một đường tròn và đường tròn này phải nằm trên mặt cầu. Vậy phương án đúng là (B).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: