Hướng dẫn giải câu 17 trang 54 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 17 trang 54 sách giáo khoa Hình học 12 Người ta xếp 7 viên bi có cùng bán kính r vào một cái lọ hình trụ sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với đáy, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với 6 viên bi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh đều tiếp xúc với các đường sinh của lọ hình trụ. Khi đó diện tích đáy của cái lọ hình trụ là: Hướng dẫn giải Bán kính đáy của hình trụ là:...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 17 trang 54 sách giáo khoa Hình học 12

Người ta xếp 7 viên bi có cùng bán kính r vào một cái lọ hình trụ sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với đáy, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với 6 viên bi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh đều tiếp xúc với các đường sinh của lọ hình trụ. Khi đó diện tích đáy của cái lọ hình trụ là:

Hướng dẫn giải

Bán kính đáy của hình trụ là:

Diện tích đáy của hình trụ là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: