Hướng dẫn giải câu 16 trang 54 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 16 trang 54 sách giáo khoa Hình học 12 Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính quả bóng bàn. Gọi S­1 là tổng diện tích của ba quả bóng bàn, S2 là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số S1/S2 bằng: (A) 1 ; (B) 2 ; (C) 1,5 ; (D) 1,2 . Hướng dẫn giải Chọn (A). Gọi bán kính...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 16 trang 54 sách giáo khoa Hình học 12

Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính quả bóng bàn. Gọi S­1 là tổng diện tích của ba quả bóng bàn, S2 là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số S1/S2 bằng:

(A) 1 ; (B) 2 ;

(C) 1,5 ; (D) 1,2 .

Hướng dẫn giải

Chọn (A).

Gọi bán kính các quả cầu là r. Khi đó r cũng là bán kính đáy hình trụ, chiều cao hình trụ là 6r.

Diện tích ba quả bóng bàn:

Vậy phương án đúng là (A).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: