Hướng dẫn giải câu 15 trang 54 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 15 trang 54 sách giáo khoa Hình học 12 Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai? (A) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình tứ diện bất kì. (B) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình chóp đều. (C) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình hộp. (D) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình hộp chữ nhật. Hướng dẫn giải Chọn (C). Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 15 trang 54 sách giáo khoa Hình học 12

Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?

(A) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình tứ diện bất kì.

(B) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình chóp đều.

(C) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình hộp.

(D) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình hộp chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Chọn (C).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: