Hướng dẫn giải câu 14 trang 53 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 14 trang 53 sách giáo khoa Hình học 12 Một hình tứ diện đều cạnh a có một đỉnh trùng với đỉnh của hình nón, ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là: Hướng dẫn giải Chọn (C). Giả sử có tứ diện đều ABCD, hình nón đỉnh trùng với đỉnh A và đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác đều BCD. Tâm của đáy hình nón là tâm O...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 14 trang 53 sách giáo khoa Hình học 12

Một hình tứ diện đều cạnh a có một đỉnh trùng với đỉnh của hình nón, ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là:

Hướng dẫn giải

Chọn (C).

Giả sử có tứ diện đều ABCD, hình nón đỉnh trùng với đỉnh A và đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác đều BCD. Tâm của đáy hình nón là tâm O của đường tròn ngoại tiếp BCD. Bán kính đường tròn đáy hình nón bằng 2/3 trung tuyến của tam giác đều BCD và bằng :

Đường sinh hình nón bằng cạnh AB = a. Do đó diện tích xung quanh của hình nón là:

Vậy phương án đúng là (C).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: