Hướng dẫn giải câu 12 trang 53 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 12 trang 53 sách giáo khoa Hình học 12 Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a,b,c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng: Hướng dẫn giải Chọn (A). Tâm mặt cầu là giao của các đường chéo của hình hộp chữ nhật còn bán kính là bằng nửa đường chéo Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 12 trang 53 sách giáo khoa Hình học 12

Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a,b,c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng:

Hướng dẫn giải

Chọn (A).

Tâm mặt cầu là giao của các đường chéo của hình hộp chữ nhật còn bán kính là bằng nửa đường chéo

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: