Hướng dẫn giải câu 12 trang 53 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:

Câu 12 trang 53 sách giáo khoa Hình học 12

Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a,b,c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng:

Hướng dẫn giải

Chọn (A).

Tâm mặt cầu là giao của các đường chéo của hình hộp chữ nhật còn bán kính là bằng nửa đường chéo

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận