Hướng dẫn giải câu 10 trang 52 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 10 trang 52 sách giáo khoa Hình học 12 Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? (A) Mặt trụ và mặt nón có chứa các đường thẳng. (B) Mọi hình chóp luôn nội tiếp trong mặt cầu. (C) Có vô số mặt phẳng cắt mặt cầu theo những đường tròn bằng nhau. (D) Luôn có hai đường tròn có bán kính khác nhau cùng nằm trên một mặt nón. Hướng dẫn giải Chọn (B). (B) sai vì chỉ có các hình chóp có...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 10 trang 52 sách giáo khoa Hình học 12

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

(A) Mặt trụ và mặt nón có chứa các đường thẳng.

(B) Mọi hình chóp luôn nội tiếp trong mặt cầu.

(C) Có vô số mặt phẳng cắt mặt cầu theo những đường tròn bằng nhau.

(D) Luôn có hai đường tròn có bán kính khác nhau cùng nằm trên một mặt nón.

Hướng dẫn giải

Chọn (B).

(B) sai vì chỉ có các hình chóp có đáy nội tiếp mới có mặt cầu ngoại tiếp.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: