Hướng dẫn giải câu 10 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:

Câu 10 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’, gọi O là giao của AC và BD. Tỉ số thể tích của khối chóp O.A’B’C’D’ và khối hộp ABCD.A’B’C’D’ bằng:

A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/6

Hướng dẫn giải

Gọi chiều cao hình hộp là h. Ta có:

Vậy mệnh đề (B) là đúng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận