Hướng dẫn giải câu 10 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Câu 10 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12 Nhắc lại các định nghĩa số phức, số phức liên hợp, môđun của số phức. Biểu diễn hình học của số phức. Hướng dẫn giải Xem phần Kiến thức cần nhớ, bài Số phức. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 10 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Nhắc lại các định nghĩa số phức, số phức liên hợp, môđun của số phức. Biểu diễn hình học của số phức.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, bài Số phức.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: