Hướng dẫn giải câu 10 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Câu 10 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Nhắc lại các định nghĩa số phức, số phức liên hợp, môđun của số phức. Biểu diễn hình học của số phức.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, bài Số phức.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận