Hướng dẫn giải câu 1 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Câu 1 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12 Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ có cạnh bằng aa. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A′B′C′D′. Diện tích S là: Hướng dẫn giải Chọn (B). Đáy hình trụ là hình tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh a nên có đường kính , đường cao hình trụ là a nên ta có: Vậy phương án đúng là...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.ABCD có cạnh bằng aa. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCDABCD. Diện tích S là:

Hướng dẫn giải

Chọn (B).

Đáy hình trụ là hình tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh a nên có đường kính asqrt{2} , đường cao hình trụ là a nên ta có:

Vậy phương án đúng là (B).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: