Hướng dẫn giải câu 1 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:

Câu 1 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.ABCD có cạnh bằng aa. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCDABCD. Diện tích S là:

Hướng dẫn giải

Chọn (B).

Đáy hình trụ là hình tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh a nên có đường kính asqrt{2} , đường cao hình trụ là a nên ta có:

Vậy phương án đúng là (B).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận