Hướng dẫn giải câu 1 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Câu 1 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Định nghĩa sự đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1a, bài Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận