Hướng dẫn giải câu 1 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Câu 1 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12 Định nghĩa sự đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng. Hướng dẫn giải Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1a, bài Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Định nghĩa sự đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng.

Hướng dẫn giải

Xem phần Kiến thức cần nhớ, mục 1a, bài Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: