Hướng dẫn giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 9 Bài 5.1 Gọi số lớn là x, số nhỏ là y ta có : Loading... Bài 5.2 Chiều rộng miếng đất ban đầu là 16 mét và chiều dài là 22 mét. Bài 5.3 Gọi x, y lần lượt là số bộ quần áo mà đội I ; II cần phải may theo kế hoạch (x, y nguyên dương, x < 4400, y < 4400). Bài 5.4 Vòi một chảy một mình thì trong 12 giờ mới đầy bể, vòi hai chảy một mình...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 9

Bài 5.1

Gọi số lớn là x, số nhỏ là y ta có :

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 9

Loading…

Bài 5.2

Chiều rộng miếng đất ban đầu là 16 mét và chiều dài là 22 mét.

Bài 5.3

Gọi x, y lần lượt là số bộ quần áo mà đội I ; II cần phải may theo kế hoạch (x, y nguyên dương, x < 4400, y < 4400).

Bài 5.4

Vòi một chảy một mình thì trong 12 giờ mới đầy bể, vòi hai chảy một mình thì trong 8 giờ mới đầy bể.

Bài 5.5

Vận tốc xe 1 là 60 km/h và xe 2 là 54 km/h.

Bài 5.6

Gọi x là số giờ để người thứ nhất làm một mình hoàn thành toàn bộ công việc ; y là số giờ để người thứ hai làm một mình hoàn thành toàn bộ công việc (x > 0, y > 0).

Mỗi giờ người thứ nhất làm được frac{1}{x} (công việc).

Mỗi giờ người thứ hai làm được frac{1}{y} (công việc).

Vì hai người cùng làm thì 15 giờ sẽ xong nên ta có :

frac{1}{x} + frac{1}{y} = frac{1}{15} (1)

Người thứ nhất làm 3 giờ rồi người thứ hai làm tiếp 5 giờ thì hoàn thành đươc 25% công viêc, do đó ta có phương trình :

frac{3}{x} + frac{5}{y} = frac{1}{4} . (2)

Giải hệ hai phương trình (1) và (2) được nghiệm x = 24; y = 40.

Bài 5.7

Chiều dài của hình chữ nhật là 15 mét ; chiều rộng của hình chữ nhật là 12 mét.

Bài 5.8

Gọi vận tốc xe du lịch là x (km/h), vận tốc xe khách là y (km/h) (x > 0, y > 0).

Vì nếu xe du lịch khởi hành muộn hơn xe khách 1 tiếng thì sẽ gặp nhau tại địa điểm N cách M 24 km nên N phải nằm giữa hai địa điểm A và M (vì AN < AM).Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 9

Ta có AB = 200 km; AM = 120 km ; MN = 24km ; AN = 120 – 24 = 96 (km); MB = 80 km ; NB = 80 + 24 = 104 (km).

Từ điều kiện : hai xe gặp nhau ở M và đây là hai chuyển động ngược chiều nên có phương trình :

frac{120}{x} = frac{80}{y} . (1)

Từ điều kiện : Nếu xe du lịch khởi hành muộn hơn xe khách 1 tiếng thì sẽ gặp nhau tại địa điểm N cách M 24 km nên có phương trình :

frac{104}{y} frac{96}{x} = 1. (2)

Giải hệ hai phương trình (1), (2) bằng cách đặt a = frac{1}{x} ; b = frac{1}{y} , ta tìm được x = 60 ; y = 40.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: