Hướng dẫn giải bài tập phương trình bậc hai một ẩn – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Giải bài tập phương trình bậc hai một ẩn Bài 3.1 x = 0; x = . Bài 3.2 Loading... Bài 3.3 x = -3 ±. Bài 3.4 Chọn D. Bài 3.5 Chọn C. Bài 3.6 Chọn A. Bài 3.7 m = 0; m = -1. Bài 3.8 m = 0; m = . Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập phương trình bậc hai một ẩn

Bài 3.1

x = 0; x = -frac{4}{7} .

Bài 3.2

Loading…

Giải bài tập phương trình bậc hai một ẩn

Bài 3.3

x = -3 ±sqrt{17} .

Bài 3.4

Chọn D.

Bài 3.5

Chọn C.

Bài 3.6

Chọn A.

Bài 3.7

m = 0; m = -1.

Bài 3.8

m = 0; m = frac{19}{4} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: