Hướng dẫn giải bài tập giải hệ phương trình bằng phương pháp thế – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Bài tập giải hệ phương trình bằng phương pháp thế Bài 3.1. a) (; ) ; b) Hệ vô nghiệm Bài 3.2. Loading... a) Với m = tìm được nghiệm x = 2, y = 1. b) Điều kiện để hệ có nghiệm duy nhát: ≠ . Từ đó tìm ra m ≠ . Bài 3.3. a = ; b = . Bài 3.4. Chọn B. Bài 3.5. Chọn D. Bài 3.6. Chọn A. Bài 3.7. Bài 3.8. Bài 3.9. Bài 3.10. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi (1) có nghiệm. Do m nguyên nên 2m – 3 ≠ 0, do đó...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 3.1.

a) (frac{28}{11} ; frac{29}{11} ) ; b) Hệ vô nghiệm

Bài 3.2.

Loading…

a) Với m = -frac{1}{2} tìm được nghiệm x = 2, y = 1.

b) Điều kiện để hệ có nghiệm duy nhát: frac{1}{2} frac{2m}{-1} .

Từ đó tìm ra m ≠ -frac{1}{4} .

Bài 3.3.

a = -frac{11}{7} ; b = frac{1}{28} .

Bài 3.4.

Chọn B.

Bài 3.5.

Chọn D.

Bài 3.6.

Chọn A.

Bài 3.7.

Bài 3.8.

Bài 3.9.

Bài 3.10.

Hệ có nghiệm khi và chỉ khi (1) có nghiệm. Do m nguyên nên 2m – 3 ≠ 0, do đó hệ có nghiệm.

Từ phương trình (2) ta thấy : khi m và x nguyên thì y = m + 1 – x cũng nguyên, do đó ta cần tìm điều kiện để x nguyên.

Để x nguyên khi m nguyên thì 2m – 3 phải là ước của 6. Mà 2m – 3 là số lẻ nên nhận một trong các giá trị 1 ; -1 ; 3 ; -3.

Từ đó tính được các giá trị của m là 0 ; 1 ; 2 ; 3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: