Hướng dẫn giải bài tập giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số Bài 4.1 a) Hệ có nghiệm (1; 1). b) Hệ có nghiệm (; ) Loading... Bài 4.2 Giải hệ phương trình đó tìm ra được x + 2y = 7; x – 2y = 3, từ đó giải ra được x = 5; y = 1. Bài 4.3 Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là y = ax + b. Từ điều kiện đường thẳng đi qua hai điểm M, N tìm được a = ; b = . Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là y...

Có thể bạn quan tâm:

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 4.1

a) Hệ có nghiệm (1; 1).

b) Hệ có nghiệm (frac{1}{18} ; frac{1}{36} )

Loading…

Bài 4.2

Giải hệ phương trình đó tìm ra được x + 2y = 7; x – 2y = 3, từ đó giải ra được x = 5; y = 1.

Bài 4.3

Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là y = ax + b. Từ điều kiện đường thẳng đi qua hai điểm M, N tìm được a = -frac{5}{4} ; b = -frac{7}{4} .

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là y = -frac{5}{4} x – frac{7}{4} .

Bài 4.4

Chọn A.

Bài 4.5

Chọn C.

Bài 4.6

Chọn D.

Bài 4.7

a < frac{1}{2} .

Bài 4.8

Bài 4.9

Đáp số: a = 3; b = -5.

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 4.10

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: