Hướng dẫn giải bài Ôn tập chương I – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

Ôn chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông 24. 25. 26. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC, cắt DC ở E. Tam giác ADE vuông tại A. 27. Kí hiệu như trên hình. a) EFGH là hình chữ nhật. b) Cách 1. DMBN là hình bình hành, H là trung điểm của DM, F là trung điểm của BN nên HF // MB, HF = MB = AB – AM = a – b. Tương tự EG//AD. Ta tính được Share Tweet Email Related Tags:đề thi toán 9 · Giải bài tập...

Có thể bạn quan tâm:

Ôn chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông

24.

Ôn chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Ôn chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông

25.

Ôn chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Ôn chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông

26.

Ôn chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Qua A kẻ đường thẳng song song với BC, cắt DC ở E. Tam giác ADE vuông tại A.

Ôn chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông

27.

Ôn chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Kí hiệu như trên hình.

a) EFGH là hình chữ nhật.

b) Cách 1. DMBN là hình bình hành, H là trung điểm của DM, F là trung điểm của BN nên

HF // MB, HF = MB = AB – AM = a – b. Tương tự EG//AD. Ta tính được

Ôn chương Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:đề thi toán 9 · Giải bài tập toán 9 · Sách Bài Tập Toán 9 · Toán 9
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: