Hướng dẫn giải bài 9 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 9 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình f“(x)=0. c) Biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình: Hướng dẫn giải Tập xác định: R. Sự biến thiên: Chiều biến thiên: Cực trị: Các giới hạn tại vô cực: Bảng biến...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 9 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình f(x)=0.

c) Biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình:

Hướng dẫn giải

Tập xác định: R.

Sự biến thiên:

Chiều biến thiên:

Cực trị:

Các giới hạn tại vô cực:

Bảng biến thiên:

b)

Với x =-1 => y(-1) = -1 ; y'(-1) = 4

Vậy phương trình tiếp tuyến của (C) tại (-1; -1) là:

y = 4( x + 1) 1 <=> y = 4x + 3

Với x =1 => y(1) = -1; y'(-1) = -4

Vậy phương trình tiếp tuyến của (C) tại (1; -1) là:

y = 4( x 1 ) 1 <=> y = 4x + 3

c) Ta có:

Số nghiệm của (1) là số giao điểm của (C)

Ta thấy:

m<6 : ( 1) vô nghiệm

m=6 : (1) có 2 nghiệm

6<m<3 : (1) có 4 nghiệm

m=3 : ( 1) có 3 nghiệm

m>3 : (1) có 2 nghiệm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: