Hướng dẫn giải bài 9 trang 44 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 9 trang 44 sách giáo khoa giải tích 12 Cho hàm số: ( m là tham số ) có đồ thị (G). a) Xác định m để đồ thị (G) đi qua điểm (0; -1). b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m tìm được. c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trên tại giao điểm của nó với trục tung. Hướng dẫn giải a) Xác định m để đồ thị (G) đ qua điểm (0; -1) b) Khảo sát sự biến...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 9 trang 44 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số:

( m là tham số ) có đồ thị (G).

a) Xác định m để đồ thị (G) đi qua điểm (0; -1).

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m tìm được.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trên tại giao điểm của nó với trục tung.

Hướng dẫn giải

a) Xác định m để đồ thị (G) đ qua điểm (0; -1)

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m =0.

TXĐ: R {1}

Sự biến thiên:

Cực trị: Hàm số không có cực trị.

Tiệm cận:

nên x=1 là TCĐ.

nên y =1 là TCN.

Bảng biến thiên:

Đồ thị cắt Ox tại điểm (1; 0) , cắt Oy tại điểm (0; -1). Tọa độ một số điểm: (2; 3); (3; 2).

c) Giao điểm của (G) với trục tung là M(0; -1)

Phương trình tiếp tuyến tại M là : y + 1 = -2x hay y =-2x -1 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: