Hướng dẫn giải bài 9 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 9 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau:

Hướng dẫn giải

Phương trình có nghiệm x = và x = 8.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận