Hướng dẫn giải bài 9 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 9 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12 Giải tích phương trình sau trên tập số phức a) (3 + 4i)x + (1 – 3i) = 2 + 5i b) (4 + 7i)x – (5 –2i) = 6ix Hướng dẫn giải a) (3 + 4i)z = (2 + 5i) – (1 – 3i) = 1 + 8i b) (4 + 7i)z – (5 – 2i) = 6iz ⇔ (4 + 7i)z – 6iz = 5 – 2i ⇔ (4 + i)z = 5 – 2i Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 9 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Giải tích phương trình sau trên tập số phức

a) (3 + 4i)x + (1 3i) = 2 + 5i

b) (4 + 7i)x (5 2i) = 6ix

Hướng dẫn giải

a) (3 + 4i)z = (2 + 5i) (1 3i) = 1 + 8i

b) (4 + 7i)z (5 2i) = 6iz

(4 + 7i)z 6iz = 5 2i

(4 + i)z = 5 2i

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: