Hướng dẫn giải bài 9 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 9 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Giải tích phương trình sau trên tập số phức

a) (3 + 4i)x + (1 3i) = 2 + 5i

b) (4 + 7i)x (5 2i) = 6ix

Hướng dẫn giải

a) (3 + 4i)z = (2 + 5i) (1 3i) = 1 + 8i

b) (4 + 7i)z (5 2i) = 6iz

(4 + 7i)z 6iz = 5 2i

(4 + i)z = 5 2i

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận