Hướng dẫn giải bài 9 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 232

Hướng dẫn giải bài 9 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 232 Bài 9 : Đầu tiên ta chỉ dùng 7 ghế và xếp An, Chi và 5 bạn không thuộc nhóm An, Chi vào 7 ghế. Ta có 7! cách xếp. Sau đó xếp Bình ngồi cạnh An. Có 2! cách Cuối cùng xếp Chi, Hương ngồi cùng nhóm với Dung. Ta có 3! cách. Theo quy tắc nhân có : 7!. 2! . 3! = 60480 cách Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 9 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 232

Bài 9 :

Đầu tiên ta chỉ dùng 7 ghế và xếp An, Chi và 5 bạn không thuộc nhóm An, Chi vào 7 ghế.

Ta có 7! cách xếp.

Sau đó xếp Bình ngồi cạnh An. Có 2! cách

Cuối cùng xếp Chi, Hương ngồi cùng nhóm với Dung.

Ta có 3! cách.

Theo quy tắc nhân có : 7!. 2! . 3! = 60480 cách

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: