Hướng dẫn giải bài 9- Phần 1 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 9:

Tích: 2 x 3 x 4 x 5 x………… x 100 có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ?

Hướng dẫn giải

Tận cùng bằng 24 chữ số 0.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận