Hướng dẫn giải bài 9 – Phần 1 – Đề số 5 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 9:

Cho dãy số 3 , 7, 11, 15…….

Hỏi

a) Số 2010 có thuộc dãy này không?

b) Tìm số hạng thứ 100 của dãy trên?

Hướng dẫn giải

a) Không thuộc.

b) Số hạng thứ 100 bằng 399.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận