Hướng dẫn giải bài 9 – Phần 1 – Đề số 5 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 9: Cho dãy số 3 , 7, 11, 15……. Hỏi a) Số 2010 có thuộc dãy này không? b) Tìm số hạng thứ 100 của dãy trên? Hướng dẫn giải a) Không thuộc. b) Số hạng thứ 100 bằng 399. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 9:

Cho dãy số 3 , 7, 11, 15…….

Hỏi

a) Số 2010 có thuộc dãy này không?

b) Tìm số hạng thứ 100 của dãy trên?

Hướng dẫn giải

a) Không thuộc.

b) Số hạng thứ 100 bằng 399.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: