Hướng dẫn giải bài 9.6 – Căn bậc ba

| Tin mới | Tag:

Bài 9.6.

Chứng minh rằng các số sau là số nguyên:

Hướng dẫn giải bài 9.6

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận