Hướng dẫn giải bài 9.5 – Căn bậc ba

| Tin mới | Tag:

Bài 9.5.

Rút gọn các biểu thức sau:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 9.5

Kết quả B = 3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận