Hướng dẫn giải bài 8 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 8 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12 Cho hàm số: a) Xác định m để hàm số đồng biến trên tập xác định. b) Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có một cực đại và một cực tiểu? c) Xác định m để f“(x)>6x. Hướng dẫn giải Tập xác định: R. Hàm số đồng biến trên R <=> y’ ≥ 0, ∀x ∈ R Hàm số có một cực đại và một cực tiểu khi và chỉ khi phương trình y’=0...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 8 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số:

a) Xác định m để hàm số đồng biến trên tập xác định.

b) Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có một cực đại và một cực tiểu?

c) Xác định m để f(x)>6x.

Hướng dẫn giải

Tập xác định: R.

Hàm số đồng biến trên R <=> y’ ≥ 0, ∀x ∈ R

Hàm số có một cực đại và một cực tiểu khi và chỉ khi phương trình y’=0 có hai nghiệm phân biệt <=> Δ’=(m-1)^{2} > 0 <=> m ≠ 1.

c) Ta có:

f′′(x) = 6x 6m > 6x 6m > 0 m < 0

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: